Automatisch aanvullen van e-mailadressen in To: Cc: Bcc: velden beheren

Het Bcc veld tonen in het email bericht

Als u in een e-mailbericht de naam van een geadresseerde in het vak Bcc typt, wordt er een kopie van het bericht naar de geadresseerde verzonden, maar is de naam van de geadresseerde niet zichtbaar voor de andere geadresseerden van het bericht. Het Bcc veld staat default uit. Als u deze eenmalig aanzet in een e-mailbericht, dan komt deze tevoorschijn onder het veld Cc. Hoe kan u dan doen?

  • Klik in het bericht op het tabblad Opties in de groep Velden weergeven op Bcc. Wanneer u het vak Bcc hebt ingeschakeld, wordt het telkens weergegeven wanneer u een bericht schrijft.

Automatisch aanvullen van e-mailadressen in To: Cc: Bcc: velden

De Automatisch aanvullen lijst was een afzonderlijk NK2-bestand in Outlook 2003 en Outlook 2007. In Outlook 2010 staat het in het cache geheugen in het gegevensbestand. Adressen worden toegevoegd aan het cache geheugen wanneer u nieuwe berichten en antwoorden verzend. Omdat het cache geheugen wordt opgeslagen in het gegevensbestand of in het postvak, is de Automatisch aanvullen lijst altijd beschikbaar zodra u uw mailbox opent met Outlook 2010, ongeacht op welke computer.

Met de functie Automatisch aanvullen worden suggesties weergegeven voor namen en e-mailadressen wanneer u deze typt. Deze suggesties komen uit een lijst met namen en e-mailadressen die automatisch zijn opgeslagen doordat er eerder een e-mailbericht naar is gestuurd.

Outlook 2010 biedt de mogelijkheid om alle namen uit de lijst voor automatisch aanvullen te verwijderen of om de functie Automatisch aanvullen uit te schakelen vanuit de ‘Outlook Mail Opties’.

U kunt de Automatisch aanvullen lijst wissen via Bestand, Opties, Mail. De optie voor het gebruik van de Automatisch aanvullen lijst en de knop voor het leegmaken hiervan (Outlook.exe /CleanAutoCompleteCache) staan in Berichten verzenden.

De Automatisch aanvullen lijst wissen verwijdert alleen de adressen die u ziet terwijl u in de aan, CC of BCC velden typt. Het verwijdert geen contactpersonen uit de Voorgestelde contactpersonen folder.

De Automatisch aanvullen lijst kan niet worden bekeken in Outlook. De adressen worden alleen getoond bij het typen van emailadressen in het Aan, CC, BCC veld.