REGEDIT START MENU

Alle registerinstellingen bevinden zich onder de volgende registersleutel, behalve wanneer anders aangegeven:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer

De registerinstellingen zijn DWORD-waarden. De waarde 1 betekent ingeschakeld, de waarde 0 betekent uitgeschakeld. Deze werken in zeker tot en met XP.

Beleid:Het nieuwe vereenvoudigde menu Start uitschakelen
Beschrijving:Schakelt het nieuwe vereenvoudigde menu Start uit en opent het klassieke menu Start.
Registerwaarde:’NoSimpleStartMenu’

Beleid:De lijst met aan het menu Start vastgemaakte programma’s verwijderen
Beschrijving:Verwijdert de lijst met vastgemaakte programma’s uit het menu Start. Verwijdert tevens de selectievakjes Internet en E-mail uit de aanpassings-CPL van het menu Start. Registerwaarde:’NoStartMenuPinnedList’

Beleid:Lijst met meest gebruikte programma’s uit het menu Start verwijderen
Beschrijving:Verwijdert de lijst met veelgebruikte programma’s uit het menu Start. Registerwaarde:’NoStartMenuMFUprogramsList’

Beleid:Lijst Meer programma’s uit het menu Start verwijderen
Beschrijving:Verwijdert de lijst Meer programma’s uit het menu Start. Registerwaarde:’NoStartMenuMorePrograms’

Beleid:Algemene programmagroepen verwijderen uit menu Start
Beschrijving:Verwijdert items in het profiel Alle gebruikers uit de lijst Meer programma’s in het menu Start. Registerwaarde:’NoCommonGroups’

Beleid:Hiermee kunt u snelkoppelingen naar niet-beschikbare Windows Installer-programma’s in het menu Start grijs (niet-actief) maken
Beschrijving:Geeft de titel van gedeeltelijk geïnstalleerde programma’s grijs weer in het menu Start. Registerwaarde:’GreyMSIAds’

Beleid:Koppelingen naar Windows Update uitschakelen en verwijderen
Beschrijving:Verwijdert de koppeling Windows Update uit de lijst Meer programma’s in het menu Start, uit het menu Extra in IE en blokkeert gebruikerstoegang tot update.microsoft.com. Registerwaarde:’NoWindowsUpdate’

Beleid:Gebruikersmappen uit het menu Start verwijderen
Beschrijving:Verwijdert alle gebruikersspecifieke mappen, behalve Mijn documenten (Mijn afbeeldingen, Mijn muziek, Favorieten en Recente documenten) uit het menu Start. Verwijdert tevens de betreffende selectievakjes uit de aanpassings-CPL van het menu Start.
Registerwaarde:Dit is een combinatie van de volgende waarden: ‘NoStartMenuMyMusic’, ‘NoSMMyPictures’, ‘NoFavoritesMenu’, ‘NoRecentDocsMenu’

Beleid:Gebruiker mag paden van gebruikersmap niet wijzigen Beschrijving:Voorkomt dat gebruikers het pad naar de mappen Mijn afbeeldingen, Mijn muziek, Favorieten en Recente documenten wijzigen. Registerwaarde:’DisableMyPicturesDirChange’, ‘DisableMyMusicDirChange’, ‘DisableFavoritesDirChange’

Beleid:Map Mijn documenten verwijderen uit het menu Start.
Beschrijving:Verwijdert de map Mijn documenten uit het menu Start en het betreffende selectievakje uit de aanpassings-CPL van het menu Start.
Registerwaarde:’NoSMMyDocs’

Beleid:Gebruiker mag pad van Mijn documenten niet wijzigen
Beschrijving:Voorkomt dat gebruikers het pad naar de map Mijn documenten wijzigen. Registerwaarde:’DisablePersonalDirChange’

Beleid:Item Recente documenten uit menu Start verwijderen
Beschrijving:Verwijdert de map Recente documenten uit het menu Start. Verwijdert tevens het betreffende selectievakje uit de aanpassings-CPL van het menu Start.
Registerwaarde:’NoRecentDocsMenu’

Beleid:Maximum aantal recente documenten
Beschrijving:Geeft op hoeveel snelkoppelingen er in het submenu Recente documenten kunnen worden weergegeven. Dit beleid bevindt zich op de volgende locatie in
Groepsbeleid: Gebruikersconfiguratie Beheersjablonen Windows-onderdelen Registerwaarde:’MaxRecentDocs’

Beleid:Geschiedenis van recente documenten wissen bij afsluiten
Beschrijving:Verwijdert alle snelkoppelingen in het menu Recente documenten als de gebruiker zich afmeldt. Registerwaarde:’ClearRecentDocsOnExit’

Beleid:Item Favorieten verwijderen uit menu Start
Beschrijving:Voorkomt dat gebruikers het item Favorieten toevoegen aan het menu Start. Verwijdert tevens het betreffende selectievakje uit de aanpassings-CPL van het menu Start.
Registerwaarde:’NoFavoritesMenu’

Beleid:Deze computer verwijderen uit het menu Start
Beschrijving:Verwijdert het item Deze computer uit het menu Start en het betreffende selectievakje uit de aanpassings-CPL van het menu Start.
Registerwaarde:'{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}’ onder HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesNonEnum.

Beleid:Netwerkverbindingen uit het menu Start verwijderen
Beschrijving:Verwijdert het item Netwerkverbindingen uit het menu Start en het betreffende selectievakje uit de aanpassings-CPL van het menu Start.
Registerwaarde:’NoNetworkConnections’

Beleid:Netwerklocaties uit het menu Start verwijderen
Beschrijving:Verwijdert het item Netwerklocaties uit het menu Start en het betreffende selectievakje uit de aanpassings-CPL van het menu Start.
Registerwaarde:’NoStartMenuNetworkPlaces’

Beleid:Shares van recentelijk geopende documenten niet toevoegen aan netwerklocaties Beschrijving:Externe, gedeelde mappen worden niet aan netwerklocaties toegevoegd wanneer u een document in de gedeelde map opent. Registerwaarde:’NoRecentDocsNetHood’

Beleid:Item Help verwijderen uit het menu Start
Beschrijving:Verwijdert het item Help uit het menu Start, maar zorgt ervoor dat Help-bestanden nog wel kunnen worden geopend.
Registerwaarde:’NoSMHelp’

Beleid:Item Zoeken verwijderen uit het menu Start
Beschrijving:Verwijdert het item Zoeken uit het menu Start en schakelt enkele zoekelementen van Windows Verkenner uit.
Registerwaarde:’NoFind’

Beleid:Item Uitvoeren verwijderen uit het menu Start Beschrijving:Verwijdert de mogelijkheid voor het starten van programma’s via de optie Uitvoeren in het menu Start, Taakbeheer of door op Windows-toets + R te drukken. Verwijdert tevens het betreffende selectievakje uit de aanpassings-CPL van het menu Start. Registerwaarde:’NoRun’

Beleid:Selectievakje ‘In afzonderlijke geheugenruimte uitvoeren’ toevoegen aan dialoogvenster Uitvoeren Beschrijving:Hiermee kunnen 16-bits programma’s in een gereserveerd VDM-proces (Virtual DOS Machine) worden uitgevoerd.
Registerwaarde:’MemCheckBoxInRunDlg’

Beleid:De zoekmethode niet gebruiken tijdens het achterhalen van shell-snelkoppelingen Beschrijving:Voorkomt dat het systeem een uitgebreide zoekopdracht van het doelstation uitvoert om een snelkoppeling te achterhalen.
Registerwaarde:’NoResolveSearch’

Beleid:De traceermethode niet gebruiken tijdens het achterhalen van shell-snelkoppelingen Beschrijving:Voorkomt dat het systeem NTFS-functies gebruikt voor het achterhalen van een snelkoppeling. Registerwaarde:’NoResolveTrack’

Beleid:Afmelden naar het menu Start forceren.
Beschrijving:Forceert de knop Afmelden naar het menu Start en voorkomt dat gebruikers de optie Afmelden uit het menu Start verwijderen.
Registerwaarde:’ForceStartMenuLogoff’

Beleid:Afmelden uitschakelen in het menu Start
Beschrijving:Verwijdert de knop Afmelden uit het menu Start en voorkomt dat gebruikers de knop Afmelden aan het menu Start kunnen toevoegen.
Registerwaarde:’StartMenuLogoff’

Beleid:Knop Computer uitschakelen uitschakelen en verwijderen
Beschrijving:Verwijdert de knop Computer uitschakelen uit het menu Start en voorkomt dat Windows wordt afgesloten met de standaardgebruikersinterface voor afsluiten.
Registerwaarde:’NoClose’

Beleid:Opdracht Computer loskoppelen uitschakelen en verwijderen
Beschrijving:Verwijdert de knop Computer loskoppelen uit het menu Start en voorkomt dat de computer (laptop) wordt losgekoppeld.
Registerwaarde:’NoStartMenuEjectPC’

Beleid:Menu’s slepen en neerzetten in het menu Start uitschakelen
Beschrijving:Voorkomt dat gebruikers het menu Start kunnen bewerken door items te slepen. De andere methoden voor het aanpassen van het menu Start blijven ingeschakeld.
Registerwaarde:’NoChangeStartMenu’

Beleid:Wijzigingen aan instellingen van Taakbalk en menu Start uitschakelen
Beschrijving:Verwijdert het item Taakbalk en menu Start uit het Configuratiescherm en verwijdert het item Eigenschappen uit het contextmenu van het menu Start (en van de knop Start).
Registerwaarde:’NoSetTaskbar’

Beleid:Volgen van gebruikers uitschakelen
Beschrijving:Voorkomt dat het systeem onthoudt welke programma’s er zijn uitgevoerd, de paden die zijn gevolgd en de documenten die zijn gebruikt.
Registerwaarde:’NoInstrumentation’

Beleid:Gebruikersnaam uit het menu Start verwijderen
Beschrijving:Verwijdert de gebruikersnaam uit het menu Start.
Registerwaarde:’NoUserNameInStartMenu’