PKI(O) certificaten en CSR aanmaken met Openssl

Identifying information zijn meestal volgens de eisen van de organisatie, zoals:

Common name: FQDN (Fully Qualified Domein Name)
Business name / Organization: Megamerel
Department Name / Organizational Unit: <leeg laten>
Town/City: Castricum
Province, Region, Country or State: Noord Holland
Country: NL
email address: beheer@megamerel.nl

Aanvragen van certificaat volg de stappen:

  • private key genereren
  • CRS aanmaken (met identifying information hierboven)
  • CRS aanleveren bij CA
  • Certificaat ontvangen van CA
  • Certificaat inladen/installeren (in 1 of meerdere firewall, loadbalancer, proxy, OT-, Apps- en/of Web-server)

Bij PKIO-certificaat is de CA bijvoorbeeld KPN of Sectigo, meer info:

https://certificaat.kpn.com/pkioverheidcertificaten/servercertificaten/

https://certificaat.kpn.com/aanvragen/servercertificaten/pkio-standaard/

https://certificaat.kpn.com/aanvragen/servercertificaten/csr-genereren/

Openssl private key en certificaat:

https://www.openssl.org/

https://www.openssl.org/source/snapshot/

Aanmaken private key ==> openssl genrsa -out tutorialspedia.key 2048

Aanmaken publieke key ==> openssl rsa -in tutorialspedia.key -pubout -out tutorialspedia_public.key

Aanmaken CSR ==> openssl req -new -key tutorialspedia.key -out tutorialspedia.csr

Verifieer de CSR ==> openssl req -text -in tutorialspedia.csr -noout -verify

Inhoud folder ==> dir

SelfSigned Certificaat ==> openssl x509 -in tutorialspedia.csr -out tutorialspedia.crt -req -signkey tutorialspedia.key -days 365