Menu in WordPress

Als je een WordPress-menu wilt maken, moet je goed het verschil weten tussen menu-items en menu-locaties.

Een menu is eigenlijk niet meer dan een lijstje met links (menu-items), die naast of onder elkaar zijn neergezet. Je bepaalt zelf uit wélke menu-items dat lijstje bestaat. Wat je niet helemaal zelf in de hand hebt, is op welke plaats dat lijstje vertoond wordt (de menu-locatie). Dat hangt af van het thema dat je hebt gekozen.

De ontwerper van dat thema heeft natuurlijk ook al nagedacht over de plaats waar een menu het beste in zijn ontwerp zou passen. Hij heeft die plaats van een markering voorzien.

Er zijn ook thema’s waarin de ontwerper meer dan één plaats voor een menu heeft gemarkeerd. Dan is er bijvoorbeeld plaats voor een menu in de zijbalk van je site, en daarnaast in een brede balk helemaal onderaan je website. Je kunt dan dus twee verschillende menu’s maken, en zelf bepalen welk menu in de zijbalk neergezet moet worden, en welk menu onderaan.

Een WordPress-menu maken en vertonen

In je dashboard vind je onder Weergave – Menu’s twee tabbladen: Menu’s bewerken en Locaties beheren. In het ene tabblad (Menu’s bewerken) stel je met behulp van checkboxen de items vast waaruit een menu moet bestaan. Je kunt die items ook meteen rangschikken en er eventueel een hiërarchie in aanbrengen (met andere woorden: een submenu maken). In het andere tabblad (Locaties beheren) geef je aan op welke plaats welk menu zichtbaar gemaakt moet worden. Hier zie je ook direct hoeveel verschillende menu-locaties je thema precies heeft.

Dat je thema meerdere menu-locaties heeft, wil trouwens niet zeggen dat je die ook allemaal moet gebruiken. Je kunt een menu-locatie ook gewoon ‘leeg’ laten. (Als het thema dat je hebt gekozen maar één menu-locatie heeft, terwijl jij graag twee verschillende menu’s zou willen laten zien, dan kun je met behulp van een zogenaamde Aangepast menu widget (zie Weergave – Widgets) nog een tweede menu op je pagina’s neerzetten.)

Iets wat je in de gaten moet houden, is dat als je een menu hebt gemaakt, dat nog niet direct betekent dat dat menu ook automatisch op je website te zien is. Als je niet opgeeft op welke locatie dit menu neergezet moet worden, gebeurt er gewoon helemaal niets. Zo kun je een heleboel verschillende menu’s aanmaken, zonder dat er ook maar een enkele op je website te zien is.

Opties voor menu-items

Een menu is dus een verzameling links; een menu-item is een enkele link. Die link kan naar verschillende plaatsen verwijzen: meestal naar een pagina binnen je eigen website, maar ook naar een (pagina van een) andere website of naar een bestand bijvoorbeeld. Dit wordt de linkbestemming of het linkdoel genoemd. (Soms zie je ook woorden in een menu staan die nergens naar linken; die zijn dan toegevoegd om structuur aan te brengen in het menu.)

Behalve de linkbestemming kun je nog meer informatie meegeven aan een menu-item. Daarvoor klik je rechts bovenaan in je dashboard op de tab Scherminstellingen. Er opent zich dan een vakje waar je onder de regel Geavanceerde menu eigenschappen tonen kunt aanvinken welke informatie je allemaal wilt kunnen toevoegen als je links maakt.

Dit zijn:

  • het titelattribuut: hiermee voeg je een verklarende tekst aan je link toe – die tekst krijgt een bezoeker dan te zien als hij met zijn muis over het menu-item beweegt
  • een linkdoel: hiermee bepaal je of de linkbestemming in een nieuw tabblad moet worden geopend of dat de huidige pagina gesloten mag worden als je op de link klikt
  • de CSS class: hiermee kun je een enkel onderdeel uit het menu een afwijkend uiterlijk geven
  • de linkrelatie: hiermee kun je aangeven wat de relatie is tussen jou en de auteur van de bestemmingspagina; niet veel mensen zullen dit gebruiken, maar als je erin geïnteresseerd bent: op deze plek vind je een overzicht van de relaties die je kunt gebruiken.
  • de beschrijving: in sommige thema’s kun je een korte tekst onder het menu-item laten zien; als het thema van jouw keuze dat niet ondersteunt, dan wordt er gewoon niets gedaan met de beschrijving die je invoert.