ADVIES EN KLACHTEN OVER CONSUMENTENZAKEN

Iedereen heeft wel eens slechte ervaringen met internet of hosting-providers of misschien wel een energie leverancier. Hier vind je een lijst met handige adressen voor als je op zoek bent naar onder andere hulp en advies bij consumentenzaken.

Bron: Radar TV

Aandelenlease Auto’s Financieel Fraude Internationaal Internet Juridisch Loterijverlies Medisch Overheid Privacy Reizen Reclame Sociale zekerheid Telecom Vervoer Voeding Wonen

Algemeen

COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (CBP)
Telefoon: 0900-2001 201 (5cpm)
Telefonisch spreekuur 09.30 – 12.30 uur
Website: www.cbpweb.nl
Adres: Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Over: Het CBP houdt onder andere toezicht op de naleving en toepassing van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen.

CONSUMENTENBOND
Telefoon: 070 – 445 4545
Bereikbaar van ma t/m do 8.00-20.00, vr. 8.00-17.30 uur
Website: www.consumentenbond.nl
Over: Om advies te krijgen moet je lid zijn.

CONSUWIJZER
Telefoon: 088 – 070 7070
5 dagen per week van 8.30-17.30 uur (lokaal tarief)
Website: www.consuwijzer.nl
Info: ConsuWijzer geeft je in eerste instantie praktisch advies over jouw rechten en hoe je zelf jouw recht kunt halen. ConsuWijzer en de toezichthouders lossen jouw probleem met een bedrijf dus niet persoonlijk voor je op. In Nederland zijn er namelijk speciale instanties die je daarbij helpen. ConsuWijzer wijst je de weg en geeft je daar advies over. Jouw melding bij ConsuWijzer is wel heel belangrijk voor de toezichthouders. Zij gebruiken jouw meldingen namelijk om een beter beeld te krijgen op waar het misgaat in de markt en hebben wettelijke middelen om in te grijpen. Bijvoorbeeld door het starten van een onderzoek of het opleggen van een boete.

GOEDE WAAR EN CO
Telefoon: 020-686 3338
Website: www.goedewaar.nl
Adres: Postbus 61236
1005 HE Amsterdam
Over: Voor vragen over mens-, milieu en diervriendelijk consumeren. ‘Maakt duurzaam consumeren mogelijk’.

INFORMATIE RIJKSOVERHEID (voorheen Postbus 51)
Telefoonnummer: 1400 (lokaal tarief)
Iedere werkdag bereikbaar tussen 08:00-20:00
Website: www.rijksoverheid.nl
Over: Informatie Rijksoverheid is een centraal loket, waar je terecht kunt met vragen aan de Rijksoverheid.

STICHTING CONSUMENT EN VEILIGHEID
Telefoon: 020-511 4567
Website: www.veiligheid.nl
Adres: Postbus 75169
1070 AD Amsterdam
Over: Voor vragen over de bevordering van veiligheid in de privésfeer, in de wijk in de recreatie, in het verkeer en op werk.

STICHTING GESCHILLENCOMMISSIE
Telefoon: 070-310 5310
Ma t/m vrij 09:00 tot 17:00 uur
Website: www.degeschillencommissie.nl
Adres: Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Over: Bedrijven moeten wel aangesloten zijn.
Er zijn 51 verschillende commissies, of een bedrijf is aangesloten is kan je zien op de website en anders kan je bellen met de stichting.

Terug

Aandelenlease

DSI (DUTCH SECURITY INSTITUTE)
Telefoon: 020-620 1274
Website: www.dsi.nl
Adres: Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

KOERSPLAN DE  WEG KWIJT
Website: www.koersplandewegkwijt.nl
Adres: Ganzeweide  155
6413 GD Heerlen
Over: Inschrijven is noodzakelijk voor hulp. Voor klachten over het verzwijgen van kosten in de brochures, de overeenkomsten en de bevestigingsbrieven. Alleen Spaarbeleg Koersplan Aegon.

LEASEVERLOSSER
Website: www.leaseverlosser.nl
Over: Alleen voor: Dexia Bank Nederland (voorheen: Legio Lease en Bank Labouchere), AEGON Financiële Diensten (een dochter van AEGON), Spaarbeleg (een handelsnaam van AEGON Bank) en Groeivermogen (een dochter van Fortis).

PLATFORM AANDELENLEASE
Telefoon: 06-4442 2838
Website: www.platformaandelenlease.nl
Adres: Bergeend 15
3435 VK Nieuwegein
Over: Informatiecentrum voor aandelenlease gedupeerden.

STICHTING EEGALEASE
Website: www.eegalease.nl
Adres: Postbus 13134
2501 EC Den Haag
Over: Hier kan je terecht als je getrouwde partner niet heeft mee getekend.

STICHTING GESP
Telefoon: 0570-655 891
Website: www.stichting-gesp.nl
Adres: Kromme akker 39
7421 GE Deventer
Over: Alleen Aegon, Spaarselect/Spaarbeleg.

STICHTING LEASELEED
Adres: Postbus 1040
1700 BA Heerhugowaard
Website: www.leaseleed.nl

STICHTING LEASEVERLIES (alleen Dexia)
Website: www.leaseverlies.nl
Adres: Postbus 824
2501 CV Den Haag
Over: Als je je als ‘gedupeerde’ wilt aanmelden bij deze stichting kan je een brief sturen naar Stichting Leaseverlies. Je moet wel een kopie van jouw leasecontract en NAW- gegevens toevoegen. Heb je inhoudelijke vragen, dan kan je terecht op de website www.leaseverlies.nl.

VERENIGING PAYBACK
Website: www.pay-back.nl
Adres: Postbus 90
7700 AB Dedemsvaart
Over: Vereniging Payback behartigt collectief de belangen van gedupeerde klanten van financiële instellingen. Daarnaast biedt de vereniging steun aan individuele gedupeerden door onder andere hulp te bieden bij het corresponderen.

Terug

Auto’s

ANWB
Telefoon: 088 – 269 2222
Ma t/m vrij  08:00 – 20:00 uur, zat.  10.00 – 16.00 uur
Website: www.anwb.nl
Adres: Postbus 93200
2509 BA Den Haag
Over: Juridisch advies op het gebied van recreatie, verkeer of toerisme in Nederland. Gratis advies, uitsluitend voor ANWB-leden.

BOVAG
Telefoon: 030 – 659 5211
Website: www.bovag.nl
Adres: Postbus 1100
3980 DC Bunnik
Over: Behartigt belangen van auto-ondernemers.

Terug

Financieel

BELASTING AUTO
Telefoon: 0800-0749 (gratis)
Bereikbaar ma t/m vrij van 08:00-17:00 uur
Website: www.belastingdienst.nl
Over: Hier kan je terecht als je vragen hebt over de auto en belastingen, zoals vragen over motorrijtuigenbelasting (mrb) en belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm), bijvoorbeeld bij import van auto’s. Houd kenteken/burgerservicenummer/sofinummer bij de hand.

BELASTINGDIENST
Telefoon: 0800-0543 (gratis)
Ma t/m do 08:00 tot 20:00 uur, vrijdag tot 17:00 uur
Website: www.belastingdienst.nl
Over: Hier kan je terecht als je vragen hebt over belastingen en toeslagen.

CONSUMENTENCLAIM
Telefoon: 0900- 3200 200 (45 cpm)
Website: www.consumentenclaim.nl
Adres: Hogehilweg 17
Postbus 22990
1100 DL Amsterdam
Over: ConsumentenClaim voert sinds 2004 op grote schaal juridische procedures tegen banken en verzekeraars. ConsumentenClaim werkt op basis van ‘no cure no pay’.

KIFID (KLACHTENINSTITUUT FINANCIELE DIENSTEN)
Telefoon: 070-3338 999
Website: http://www.kifid.nl/consumenten
Adres: Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Over: Als je een klacht hebt over een financiële dienstverlener, dan zal je deze eerst schriftelijk moeten voorleggen aan de directie van het bedrijf waar je deze klacht over heeft. Iedere financiële dienstverlener is volgens de Wft (Wet op het financieel toezicht) verplicht een interne klachtenprocedure te hebben. Als het bedrijf na het volgen van deze procedure niet met een passende oplossing voor jouw klacht komt, kan je jouw klacht voorleggen aan Kifid.

KONINKLIJKE BEROEPSORGANISATIE VAN GERECHTSDEURWAARDERS
Telefoon: 070-890 3530
Website: www.kbvg.nl
Adres: Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag
Over: Als je klachten over gerechtsdeurwaarders hebt.

NIBUD
Telefoon: 030-239 1350
09.00 – 13.00 uur
Website: www.nibud.nl
Postbus 19250
3501 DG Utrecht
Over: Voor als je advies wilt over de besteding van jouw inkomen.

NVI (Ned. Ver. van Incasso Ondernemingen)
Telefoon: 035-699 4210
Website: www.nvio.nl
Adres: Postbus 279
1400 AG Bussum
Over: Voor als je klachten over incasso-ondernemingen hebt.

Terug

Fraude

STEUNPUNT ACQUISITIEFRAUDE
Telefoon: 055-505 9780
Juridisch spreekuur    10:00 – 12:00u (niet op woensdag)
Website: www.fraudemeldpunt.nl
Adres: Postbus 963
7301 BE Apeldoorn
Over: Voor als je meldingen hebt over valse advertenties en facturen/fraude.

Terug

Internationaal

EUROPEES CONSUMENTEN CENTRUM
Telefoon: 030 – 232 6440
Ma t/m vrij 9:00 – 17:00 uur
Website: www.eccnl.eu
E-mail: info@eccnederland.nl
Adres: Postbus 487
3500 AL Utrecht
Over: Het ECC kan je als consument helpen wanneer je iets wilt kopen of bestellen in een ander EU-land. Ook biedt het centrum informatie over jouw rechten en plichten als Europese consument en biedt ECC begeleiding, als je problemen hebt na een aankoop in een ander EU-land.

Terug

Internet

KABEL INTERNET BELANGENVERENIGING
Website: www.coax.nl
Adres: Postbus 5140
5800 GC Venray

Terug

Juridisch

HET JURIDISCH LOKET
Telefoon: 0900-8020 (20ct/min)
Ma t/m vrij 09.00 – 20.00 uur
Website: www.juridischloket.nl
Over: Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie waar iedere burger terecht kan voor gratis juridisch advies.

Terug

Loterijverlies

STICHTING LOTERIJVERLIES
Telefoon: 072-752 9494
Iedere werkdag bereikbaar 8:45-17:15 uur
Website: www.loterijverlies.nl
E-mail: info@loterijverlies.nl
Adres: J. Duikerweg 5D
1703 DH Heerhugowaard

Terug

Medisch</h5

NPCF (NEDERLANDSE PATIENTEN EN CONSUMENTEN FEDERATIE)
Telefoon: 030-2916 777
Website: www.npcf.nl
Adres: Postbus 1539
3500 BM Utrecht
Over: Hier vind je actuele informatie over de zorg.Voor belangenbehartiging van consumenten in de gezondheidszorg.

LAREB (NEDERLANDS BIJWERKINGEN CENTRUM)
Telefoon: 073-646 9700
Ma t/m vrij 9:00 – 17:00 uur
Website: www.lareb.nl
Adres: T.a.v. de afdeling Meldingen
Antwoordnummer 10670
5200 WB ‘s-Hertogenbosch
Over: Hier kan je melding maken van bijwerkingen van medicijnen.

Terug

Overheid</h5

NATIONALE OMBUDSMAN
Telefoon: 0800-335 5555 (gratis)
Ma t/m vrij 9:00 – 17:00 uur
070-3563563 (voor lopende klachten)
Website: www.nationaleombudsman.nl
Adres: Postbus 93122
2509 AC Den Haag
of
antwoordnummer 10870
2501 WB   Den Haag
Over: Voor klachten over de rijksoverheid, provincies en gemeenten, politie, waterschappen, DUO, universiteiten, et cetera.

Terug

Privacy</h5

CPB (COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS)
Telefoon: 0900 – 2001 201 (5ct/min)
Ma t/m vrij 9:30 – 12:30 uur
Website: www.cbpweb.nl
Over: Voor klachten over de schending van de privacy.

Terug

Reizen</h5

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN (SGR)
Telefoon: 010-414 6377
Website: www.sgr.nl
Adres: Postbus 4040
3006 AA  Rotterdam
Over: Voor terugbetaling van vooruitbetaalde reisgelden wanneer het reisbureau failliet is. Het reisbureau moet wel aangesloten zijn.

Terug

Reclame</h5

BEL ME NIET REGISTER
Telefoon: 0900-666 1000 (15 ct/min)
Website: www.bel-me-niet.nl
Over: Je kan jouw telefoonnummer inschrijven in het Bel-me-niet-Register. Hierna mogen bedrijven je niet meer benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden, tenzij je klant bent (geweest) van het betreffende bedrijf, of als je hebt gevraagd om telefonische communicatie.
Direct mail en telemarketing : Uitsluiting van uw telefoonnummer of postadres. Telefonisch marktonderzoek : Uitsluiting van uw telefoonnummer voor marktonderzoek.
Overledene: Uitsluiting van postadres overledene.

SPAMKLACHT
Website: www.spamklacht.nl
Over: Meldpunt van de OPTA voor spamklachten. Er is een klachtenformulier  op de website.

STICHTING RECLAME CODECOMMISSIE
Telefoon: 020-696 0019
Website: www.reclamecode.nl
Adres: Postbus 75684
1070 AR   Amsterdam
Over: Bij de Stichting Reclame Code Commissie kan je klachten indienen over reclame-uitingen. De stichting beoordeelt, aan de hand van de Nederlandse Reclame Code, of een reclame-uiting in strijd is met die Code.

UW MENING TELT
Website: www.umt.nl
Over: Hier kan je je uitschrijven voor marktonderzoeken.

Terug

Sociale zekerheid</h5

STIMULANSZ
Telefoon: 030-298 2800
Website: www.stimulansz.nl
Adres: Postbus 2758
3500 GT  Utrecht
Over: Kennis en advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid. Voor informatie over sociale zekerheid.

Terug

Telecom</h5

OPTA
Telefoon: 070-315 3500
Adres: Postbus 90420
2509 LK Den Haag
Over: OPTA is een bestuursorgaan dat zich bezighoudt met toezicht op de wet en regelgeving telecommunicatie- en postmarkt (onder andere mobiele telefonie)

Terug

Vervoer</h5

ROVER
Telefoon: 033-4220 450
Ma t/m vrij 10:00 – 16:00 uur
Website: www.rover.nl
Adres: Postbus 2132
3800 CC Amersfoort
Over: Belangenbehartiging van reizigers in het openbaar vervoer

VEILIG VERKEER NEDERLAND (VVN)
Telefoon: 088-524 8800
Ma t/m vrij 08:30 – 17:00 uur
Website: www.veiligverkeernederland.nl
Adres: Postbus 66
3800 AB Amersfoort
Over: Voor de bevordering van de verkeersveiligheid

Terug

Voeding</h5

VOEDINGSCENTRUM
Telefoon: 070-306 8888
Ma t/m vrij 9:00 – 17:00u
Website: www.voedingscentrum.nl
Adres: Postbus 85700
2508 CK Den Haag

NVWA (NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WAREN AUTORITEIT)
Telefoon: 0900-0388
Website: www.vwa.nl
Over: De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Ook handhaaft de NVWA de natuurwetgeving.

Terug

Wonen</h5

HUURCOMMISSIE
Telefoon: 0800-488 7243
Ma t/m vrij 08:30 – 17:30 uur
Website: www.huurcommissie.nl
Adres: Postbus 16495
2500 BL  Den Haag
Over: De Huurcommissie is zowel voor huurders als verhuurders. Voor vragen over huurprijzen, huurverhoging, service- en bijkomende kosten.

VERENIGING EIGEN HUIS (VEH)
Telefoon: 033-450 7750
Ma t/m vrij 08:30 – 16:30 uur
Website: www.veh.nl
Adres: Postbus 735
3800 AS Amersfoort
Over: Voor vragen en problemen bij een koopwoning. Alleen voor leden.

WOONBOND
Telefoon: 020-551 7700
Ma t/m do 10:00 – 17:00 uur, vrij 10:00 – 13:00 uur
Huurderslijn: 020-551 7755
Alleen voor leden van de Woonbond.
Werkdagen van 10 – 13 uur en dinsdagavond van 18.30 – 20.00 uur
Website: www.woonbond.nl
Adres: Postbus 3389
1001 AD Amsterdam
Over: Men moet lid zijn om advies te krijgen.