C.E.H.

Uw organisatie heeft vast maatregelen genomen om de belangrijke en gevoelige informatie te beschermen. Maar u vraagt zich toch af, is alles wel veilig? Om hackers een stap voor te blijven is het verstandig een PEN-test te laten uitvoeren of een beveiligings-scan. Megamerel vertelt u graag meer over deze effectieve testen en scans om uw IT-beveiliging te controleren.

Megamerel is CEH-gecertificeerd en maakt o.a. gebruik van tools (hardware/software) zoals aangeboden op één of meerdere websites hieronder:

https://www.hak5.org/ http://www.securityfocus.com http://www.exploit-db.com http://www.owasp.org http://www.netcraft.com http://www.kali.org http://www.it-ebooks.info http://www.securitytube.net/ http://www.securitytube.net/tags/megaprimer http://www.metasploit.com/ http://www.samy.pl/ http://www.aircrack-ng.org https://www.corelan.be/

Book “Wireless Penetration Testing with Backtrack (Kali)” Viveck Ramachandran

Book “Backtrack 5 Cookbook” (For i in {128..191} ; do ping –c1 192.168.141.$i; done)

Book “Hacking: The Art of Exploitation, 2nd Edition”

Book “Penetration testing : a hands-on introduction to hacking

NIET KLIKKEN