TIJDENS LADEN VAN IFRAME EEN PLAATJE LATEN ZIEN

Plaats in de <HEAD> tag van je html:

<SCRIPT language=JavaScript>

function hideLoading() {

document.getElementById(‘divLoading’).style.display = “none”;

document.getElementById(‘divFrameHolder’).style.display = “block”;

}

</SCRIPT>

Vervolgens plaats je onder de <BODY> tag van je html, op de plek waar je het iFrame wilt:

<form id=”form1″ runat=”server”>

<div id=”divLoading”>
<p><font face=”Comic Sans MS”><strong style=”font-weight: 400″><font     size=”2″><img src=”laden.gif” alt=”” /></font></strong></font></p>
</div>

<div id=”divFrameHolder” style=”display:none”>
<iframe src=”http://www.uweigenwebsiteofformulier.org/” onload=”hideLoading()” frameborder=”0″ width=”800″ height=”2000″>
</iframe>
</div>

</form>

Je kunt dan ieder plaatje vervangen door laden.gif.