CASTRICUM KERN EN GEZOND

Ontwerp CKenG logo, huisstijl en initiële website

Megamerel heeft de eerste initiële website ontworpen en de daarbij behorende domeinnamen, bekent als www.ckeng.nl en www.castricumkernengezond.nl bedacht en geregistreerd.

Bij het maken van de betreffende website hebben wij de volledige vrijheid gekregen van het bestuur van CKenG (Bert Meijer en Aart Leemhuis) om een logo en huisstijl te ontwerpen.

Na enkele gesprekken met Aart Leemhuis en Bert Meijer werd duidelijk wat CKenG beoogde te bereiken en wat men wilde uitstralen. De “kernen” van de gemeente Castricum zijn in beweging en gezondheid staat voorop. Onder “kernen” werd verstaan Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude en Limmen die samen de gemeente Castricum vormen. Tevens beschikt de gemeente over veel groen en water wat ook terug te vinden is in het gemeente wapen.

Vrij snel wist Megamerel dit weer te geven in enkele pakkende voorbeelden. Het bestuur heeft daarna de keuze gemaakt op het betreffende logo dat een combinatie is van de afkorting van Castricum Kern en Gezond en een dynamisch weergaven van een persoon.

Het betreffende logo komt weer terug op veel bekende ‘dragers’zoals verkiezingsborden, vlaggen, pennen, kleding en dergelijk.

Tevens hebben wij in het begin de volledige onderhoud en administratie verzorgt van de betreffende website en de bijbehorende e-mail faciliteiten.