SQL scripts op commandline

Maak een folder en plaats hierin het SQL script met de extentie .sql. Bijvoorbeeld D:folder met het script bestand uitvoerscript.sql

Open een commandbox en ga naar de betreffende folder.

CD D:folder

Type:

sqlplus sys/<wachtwoord>@<database> as sysdba @uitvoerscript.sql

Comments are closed.