Sessie blijft hangen op Terminal Server

Wanneer dwm.exe, Winlogon.exe of LogonUI.exe niet meer wilt stoppen en de gebruiker een blauw scherm blijft houden bij aan of afmelden. Dan hier de ultieme oplossing:

Voeruit op de opstapserver (niet op de TS server zelf maar gebruik bijvoorbeeld de BROKER server) het volgende commando in een admin CMD-box:

tskill.exe PID (processID van de betreffende services) /SERVER:(servernaam) /ID:(ID van de gebruiker) /V

Bijvoorbeeld: tskill 6080 /SERVER:SR1234 /ID:59 /V

Comments are closed.